Ze względu na podjęcie posługi proboszcza w parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Gdańsku – Złotej Karczmie, ks. Dariusz Ławik przestał pełnić funkcję kapelana w naszym Domu Hospicyjnym.

Księdzu Dariuszowi, pragniemy z głębi serca wyrazić wdzięczność za 10-letnią posługę.

To niewyrażalne słowami i gestami błogosławieństwo Boga z Darem Miłosierdzia stało się naszym udziałem przez Jego obecność.

Dziękujemy za wrażliwość, uświęcenie, wsparcie, radość, niespotykany optymizm i humor, które stały się bogactwem naszych podopiecznych , ich rodzin, a także były wsparciem dla całego personelu i wolontariuszy. Wielokrotnie dzielił się z nami również swoimi talentami muzycznymi (m.in. grą na akordeonie). Dziękujemy za wspólnie spędzony czas zarówno w murach naszego Domu, jak i poza nimi.

Kapelan to Duchowe Ojcostwo Pasterza w drodze uświęcenia i doskonałości braci i sióstr w wierze.
Za to Pasterskie Miłosierdzie – Bogu niech będą dzięki!