Po raz kolejny placówka Caritas Archidiecezji Gdańskiej Centrum im. św. Siostry Faustyny zyskała zaufanie Urzędu Miasta Rumi. Do końca roku realizować będziemy zadanie publiczne pod nazwą „Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu” dla osób które osiągnęły wiek emerytalny, mężczyźni i kobiety, mieszkańcy Rumi, głównie osoby samotne, wymagające wsparcia terapeutycznego i rehabilitacj.

W szczegółowym zakresie zadań uwzględniliśmy:

– Rehabilitację osób starszych ( w szczególności: pielęgnację, usługi opiekuńcze, pomoc rzeczową)

– Terapię osób starszych

– Zajęcia z zakresu arteterapii ( manualne, muzyczne, teatralne), gimnastyka z zakresu ruchu rozwijającego, gabinet rehabilitacji – możliwośc korzystania z zabiegów, (dodatkowo pomoc w zakresie poradnictwa i informacji oraz w załatwianiu spraw urzędowych, uzyskiwaniu świadczeń socjalnych, itp.)

Zaplanowane zadania realizujemy w oparciu o szczegółowy, tygodniowy plan zajęć, z którym nasi beneficjenci zostali zapoznani. Nad właściwą atmosferą i przebiegiem zajęć czuwa koordynator.