W dniach 04 – 19 grudnia 2017 roku w ramach realizacji projektu Dobry Profil, poświęconemu przeciwdziałaniu przyczynom przestępczości w pięciu gdańskich i sopockiej  placówkach opiekuńczo – wychowawczych Caritas odbyły się warsztaty, poświęcone  wzmocnieniu postawy asertywnej, opartej na systemie wartości chrześcijańskich u dzieci i młodzieży.

Treści, poruszane na warsztatach, adresowane były do dzieci i młodzieży, zagrożonej uzależnieniami (nadużywaniem środków psychoaktywnych, jak alkohol, narkotyki, dopalacze, e-uzależnienia), demoralizacją, wykluczeniem społecznym, podejmowaniem działań ryzykownych spowodowanych presją grupy rówieśniczej.

W trakcie warsztatów młodzi ludzie rozmawiali na temat własnego potencjału, opowiadały o swoich umiejętnościach i talentach, marzeniach, o tym jaki zawód w przyszłości chcieliby wykonywać oraz jakie cechy należy posiąść, żeby wykonywać dany zawód, mówili też o trudnych sytuacjach i własnych ograniczeniach. Został poruszony temat podejmowania właściwych decyzji, nauki mówienia „nie” oraz przewidywania konsekwencji niewłaściwych zachowań.

W panelu Zdrowie zostały poruszone kwestie Czym jest zdrowie – fizyczne, psychiczne, duchowe?. Podczas burzy mózgów wychowankowie podawali swoje argumenty nt. Dlaczego ważna jest profilaktyka zdrowia? Jakie są sposoby dbania o zdrowie? Czy dbanie o zdrowie drogo kosztuje? Jakie są darmowe sposoby dbania o zdrowie?

Realizacja zadania w znacznej mierze przyczyni się do ograniczenia podejmowania ryzykownych zachowań w życiu codziennym u dzieci i młodzieży, co w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie przestępczości w grupie docelowej.