Dobry profil: ,,Wolni z, wolni od…”

W dniach 01 – 03 grudnia 2017 roku w ramach projektu Dobry Profil  odbył się wyjazd grupy 70 osobowej – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy na co dzień aktywnie włączają się w działanie i należą do szkolnych kół Caritas wraz z ich opiekunami, do ośrodka wypoczynkowego w Sopocie.

Podczas warsztatów, mających na celu uświadomienie szkód społecznych, zdrowotnych oraz prawnych, wynikających ze spożywania alkoholu, narkotyków, innych substancji odurzających oraz konsekwencji, wynikających z nieprzestrzegania prawa, młodzi ludzie wysłuchali wykładów, dotyczących rozumienia wolności, współczesnych zagrożeń i konsekwencji, jakie niesie źle pojmowana wolność, sposobów dokonania dobrych wyborów oraz ich wpływu na dalsze życie młodzieży i ich otoczenia.

W ramach pracy w grupach uczestnicy dyskutowali na tematy: Jakie są współczesne uzależnienia i zniewolenia, ich objawy oraz sposoby pomocy osobom uzależnionym. Zespoły przygotowali i zaprezentowali scenki rodzajowe, dotyczące spustoszeń emocjonalnych, konsekwencji prawnych i społecznych, jakie niosą za sobą uzależnienia dla osoby i jej otoczenia.

W panelu, dotyczącym przeciwdziałaniu skutkom przestępczości, który poprowadził prawnik i mediator Andrzej Fortuna, uczestnikom została przekazana wiedza nt. obowiązującego prawa i konsekwencji wynikających z jego nieprzestrzegania. Panel dyskusyjny dopełnił szereg przykładów zaczerpniętych z życia osób, które weszły w konflikt z prawem. 

Zwieńczeniem warsztatów było przygotowanie skierowanego do rówieśników projektu ulotki informacyjnej, która we współpracy z grafikiem zostanie profesjonalnie opracowana i wydrukowana, celem jej dystrybucji na terenie wszystkich szkół z Trójmiasta i okolic.