W imieniu wychowawców i dzieci naszej Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy „Słoneczne Wzgórze” składamy z serca płynące podziękowania za dotychczas okazywaną, wszechstronną pomoc, a w szczególności za wyjście naprzeciw potrzebom naszej Świetlicy i ogromny wkład pracy na rzecz wykonania prac remontowych.
Dziękujemy za poświęcony nam czas, siły, zapał do pracy. Dzięki takim ludziom jak Wy na twarzach dzieci pojawia się uśmiech, a jak mawiał jeden z najwybitniejszych pedagogów Janusz Korczak, „kiedy uśmiecha się dziecko, śmieje się cały świat”.

Do podziękowań dołączamy życzenia spełnienia zamierzonych celów i pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.