DIECEZJALNY ODPUST KU CZCI ŚW. WOJCIECHA
🔎Święty Wojciech jest szczególną postacią dla naszego kraju, gdyż stanowi fundamentem ruchu kościoła katolickiego w Polsce.
Uznaje się św. Wojciecha za pierwszego ewangelizatora naszych ziem i pierwszego głosiciela katechezy o Jezusie Chrystusie.
Jego imię zapisano w nazwie dzielnicy Gdańska (Trakt Świętego Wojciecha), w której Wojciech przebywał i w której znajduje się kaplica upamiętniająca miejsce przebywania jego relikwii.
14 maja 2023 zapraszamy do zgromadzenia się na Wzgórzu Świętego Wojciecha w Gdańsku i połączenia we wspólnej modlitwie 😊.
Plan uroczystości:
• 9.00 – piesza pielgrzymka z relikwiami św. Wojciecha (wyjście z bazyliki mariackiej w Gdańsku)
• 9.30 – spotkanie młodzieży (i poczęstunek) w domu propedeutycznym Gdańskiego Seminarium Duchownego w Gdańsku-Starych Szkotach (obok kościoła pw. św. Ignacego)
• 10.00 – pielgrzymka młodzieży (ok. 5 km)
• 12.00 – uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy
• 13.15 – blok ewangelizacyjny przygotowany przez Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży poprzedzony prezentacją grup udających się na spotkanie z papieżem Franciszkiem
• agapa przygotowana przez Caritas AG