Litwo Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie, kto cię stracił…” – pisał już  wieszcz Adam Mickiewicz.

Wykład Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej dotyczył właśnie Litwy- kraju o wielkim poszanowaniu do tradycji i bardzo muzykalny. Litwa to jedno z mniejszych państw na świecie i europie, lecz niezwykle bujna i ekspresyjna pod względem architektury.

Litwa jest państwem młodym, ale na jej ziemiach wiele jest pamiątek historii.

Oprócz zabytków,  zachwyci  również przyroda, chroniona w parkach narodowych.

 Na pewno godne uwagi jest Wilno ze starówką, kamienicami i wspaniałymi magnackimi rezydencjami. Wilno jest najważniejszym miastem na Litwie – stolicą Republiki Litewskiej, centrum administracyjnym, kulturalnym, politycznym i gospodarczym. Tu znajdują się siedziby Prezydenta, Sejmu, Rządu, Sądu Najwyższego, a także placówki dyplomatyczne, oświatowe, kulturalne, naukowe, zakłady lecznicze i banki.

O tej niezwykle magicznej krainie można by pisać bez końca, niewątpliwie stała się ona symbolem romantycznej Arkadii, ale także romantycznej poezji.

Następnym  równie niezwykłym miejscem będzie Finlandia. Do zobaczenia w listopadzie!