Dobroczynność jako forma realizacji wolności to kolejny etap realizacji tegorocznego planu ,,Od wolności do wdzięczności”.

W Łapinie dzieci podjęły inicjatywę, aby posprzątać na placu zabaw. Prace trwały dwa dni. Na początku niektórzy z rezerwą przystąpili do dzieła, ale potem pracowali wszyscy z zaangażowaniem.

Najmłodsi przy okazji, wymyślili sobie zabawę żołędziami i układali wzorki, ale oni zmęczyli się najszybciej. Trzeba przyznać, że następnego dnia dzieci czuły w mięśniach, że pracowały, ale satysfakcja też była.