W Łapinie podczas zajęć w świetlicy poznawaliśmy ostatnio flagi różnych państw europejskich. Posłużyliśmy się wzorami podanymi w atlasie. Następnie wybraliśmy kilka i wykonaliśmy ich kopie kredkami na papierze. Zapoznaliśmy się też z symboliką tych flag. Przy okazji zdobyliśmy ciekawe informacje o poszczególnych państwach i odszukaliśmy je na mapie. Wykonane prace przyniosły nam dużo satysfakcji.

 

Działania finansowane przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej i Gminę Żukowo w ramach całorocznego projektu prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych i wsparcia dziennego pod hasłem „Okno na świat”.

 

Tekst i zdjęcia: R. Banaszek