Czwarte spotkanie Partnerstwa Regionalnego w ramach projektu „Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się  w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy” odbyło się 13-14.09.2016 r. w Łebie.

Przedstawiciele instytucji jakie włączyły się w projekt przez dwa dni pracowali nad rekomendacjami w zakresie wspierania osób młodych przez MRPiPS oraz KG OHP, w tym sformułowanie kryteriów konkursowych dla konkursów ogłaszanych przez MRPiPS  w ramach Osi I POWER. Zaproszeni goście aktywnie uczestniczyli w warsztatach i chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami co pozwoliło wypracować rekomendacje oraz sformułować przyszłe kryteria konkursowe. Piąte spotkanie partnerstwa regionalnego odbędzie się w terminie 04-05.10.2016 r. w Gdańsku. 

Serdecznie zapraszamy!

 

Beata Lost

 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

tel. 58 340 27 89