W Urzędzie Gminy w Kolbudach uczestnicy z WTZ w Łapina prowadzili sprzedaż prac wielkanocnych. Petenci gminy mieli możliwość zakupu świątecznych ozdób wielkanocnych, które ozdobią nie jeden stół podczas Śniadania Wielkanocnego.

Dziękujemy Panu dr Leszkowi Grombala Wójtowi Gminy Kolbudy, za udostępnienie miejsca na kiermasz w budynku Urzędu Gminy Kolbudy.