Terapia w ramach projektu Samodzielni- Sprawni II, prowadzona jest zgodnie założeniami Indywidualnych Programów Działania. W Łapinie duży nacisk kładziemy na terapię motoryki małej np. prawidłowe trzymanie łyżki, chwytanie palcami, otwieranie pudełek, kolorowanie, cięcie nożyczkami itp. Od rozwoju motoryki małej zależny jest rozwój umiejętności pisania, artykulacji i samoobsługi.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON.