W placówce w Łapinie w ramach projektu Samodzielni- Sprawni II, prowadzone są m.in. ćwiczenia grafomotoryki. Dzięki tym zajęciom dzieci rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, podnoszą poziom techniki rysowania i pisania oraz korygują nieprawidłowe nawyki ruchowe tak jak nieprawidłowe trzymanie przyborów w ręce.

Projekt finansowany ze środków PFRON.