Szukamy chętnych osób do odbycia wolontariatu na Białorusi (w ramach EVS – European Voluntary Service).

 

Miejsce: Mińsk, Białoruś

Data: 01.08.2014 – 30.04.2015, 9 miesięcy

 

Tematem projektu jest poprawa umiejętności społecznych młodych ludzi z mniejszymi szansami na Białorusi. Będzie się to odbywać poprzez realizację wspólnych inicjatyw młodzieży z Polski i Białorusi. Grupa odbiorczą wspólnych działań są młodzi ludzie w wieku 12-18 lat z różnego rodzaju niepełnosprawnością umysłową i fizyczną oraz młodzież z domów dziecka. To ludzie otwarci, uśmiechnięci, którzy tworzą małe społeczności, spędzając razem od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Dwóch wolontariuszy z Polski spędzi 9 miesięcy na Białorusi, w Mińsku. Ich zadania to m in.:

– uczestniczenie w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów, imprez społecznych dla osób z mniejszymi szansami,

– nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu promocji i realizacji inicjatyw społecznych na rzecz osób z mniejszymi szansami,

– prowadzenie projektu fotograficznego oraz klubu konwersacji w języku angielskim,

– realizacja własnych projektów.

 

Wolontariusz powinien być otwarty na kontakt z osobami z mniejszymi szansami, aktywny, uśmiechnięty, chętny do poznawania nowych rzeczy, udziału w różnych inicjatywach społecznych. Nie wymagane są żadne specjalne umiejętności ani wiedza zawodowa. Wolontariusz otrzyma wsparcie językowe oraz szkolenia potrzebne do wykonywania powierzonych mu zadań.

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony organizacji goszczącej na Białorusi – Office for Initiatives Promotion,  gdzie można zobaczyć zdjęcia z różnych projektów realizowanych przez tą organizację. http://facebook.com/opi.by

 

Więcej informacji: Katarzyna Kostyszyn, EVS Koordynator. tel.: 0048 784 339 541, e-mail: kkostyszyn@caritas.pl