Coach to swoisty rodzaj wychowawcy, towarzysza dla młodego człowieka. W swojej pracy podchodzi indywidualnie do uczestników projektu. Co robi? Wzbudza motywację, wspiera, pociesza, trwa i towarzyszy. Nie ocenia, lecz pomaga zrozumieć nieraz bardzo trudne sytuacje, szuka rozwiązania i konsultuje je z Uczestnikiem, często zagubionym młodym człowiekiem. Coach to pogodny i przyjazny partner do współpracy, który wychodzi naprzeciw młodym ludziom, w których niewątpliwie drzemią talenty i ogromna chęć zmiany tego co jest i co dopiero będzie. Coach pokazuje, że można inaczej, „NORMALNIE” bez alkoholu i dragów, jak można i należy zadbać o siebie. Coach kieruje uwagę na młodzież, która ma swoje prawa, również do błędów… 

 

Pierwszy miesiąc coachy w „Drugiej szansie”: