Za oknem złota jesień, a w biurze projektu „Druga szansa” trwają intensywne prace nad jego realizacją.

 

Aktualnie opracowujemy strategię wdrażania projektu, natomiast powołani eksperci przygotowują Model pozaszkolnej zindywidualizowanej edukacji zawodowej dostosowanej do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Przeprowadzane są badania, odbywają się spotkania i konsultacje zmierzające do jego stworzenia, gdyż zależy nam na tym, aby był jak najlepiej opracowany i korespondował z polską rzeczywistością.

 

Nawiązaliśmy również kontakt z instytucjami (wydziały edukacji/oświaty w powiatach woj. pomorskiego, szkoły, cechy rzemiosł, PCPR-y, MOPS-y itp.), które zgodziły się zaopiniować powstający produkt.

Wstępna wersja gotowa będzie w połowie października br. i w tym terminie zostanie on rozesłany do konsultacji.

Mamy nadzieję uzyskać rzetelne oceny, które pomogą nam w „doszlifowaniu” modelu.