23 marca w Centrum Pomocowym Caritas mieliśmy zaszczyt gościć Panią Lucynę Żukowską, która rozpoczęła cykl wykładów: „Ciekawe kobiety w historii”. Pierwszy z nich poświęcony był postaci polskiej królowej i świętej – Jadwidze Andegaweńskiej.
Słuchacze dowiedzieli się o perypetiach osobistych księżniczki, która jako młoda osoba została zaręczona z Wilhelmem Habsburgiem. Dla dobra polskiej racji stanu zgodziła się na poślubienie Władysława Jagiełły – człowieka z innego kręgu kulturowego, wiele lat starszego. Przedstawione zostały główne cechy charakteru polskiej monarchini, jej wkład w rozwój kultury oraz legendy związane z jej życiem. Wykład i prezentacja multimedialna był bardzo interesujący i opierający się na prawdzie historycznej, legendach oraz ciekawostkach.