W dnaich 25 – 26 marca 2011 młodzież i pracownicy projektu ” Druga szansa” wybrali się na 2 dniowe rekolekcje do parafii świętego Wojciecha. W ramach tego wyjazdu odbyły się spotkania z ksiedzem, podczas których poruszaliśmy tematy związane z Postem i świętami Wielkiej Nocy oraz tematy dotyczące zasad i wartości we wspólczesnym świecie młodzieży, a także tematy związane z miłością i rodzicielstwem. Była też możliwość indywidualnych rozmów z księdzem i coachami. 

W ramach dni skupienia odbyła się Droga Krzyżowa, w której czynnie uczestniczyliśmy czytając rozważania. W piątkowy wieczór odbył sie też seans filmu „Pasja”, a po nim burzliwa dyskusja i wymiana przemyśleń, wrażeń i przeżyć po filmie. Podczas rekolekcji mięliśmy okazję pobyć z sobą dłużej, jeszcze bliżej się poznać, wspólnie przygotowywać posiłki i po prostu ciekawie spędzić czas rozmawiając na różne tematy. Wyjazd ten  sprawił,że jeszcze bardziej się zintegrowaliśmy. Na zakończenie wyjazdu odbyła się msza, po której radośni i zbudowani wracaliśmy do swoich domów.