Dzisiaj w Centrum Wolontariatu na Jesionowej gościliśmy grupę 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku, ktorzy wzięli udział w szkoleniu I stopnia dla wolontariuszy SKC pod hasłem „Wyobraźnia Miłosierdzia”. Wraz z opiekunami – s. Bolesławą i panem Kamilem – uczestnicy zastanawiali się jak dobrze i mądrze pomagać potrzebującym. Rozmawialiśmy też na temat tego jak wolontariat może przyczyniać się do przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz na czym polega asertywnosć wolontariusza. Na zakończenie uczniowe opracowywali w grupach plany akcji pomocowych, jakie chcieliby przeprowadzić w tym roku szkolnym. Jak się okazało ważne miejsce w tych planach zajmują działania na rzecz osób starszych.

Szkolenia dla wolontariuszy SKC organizowane są w ramach projektu „DOBRY PROFIL” – ukierunkowanego na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości – wspólfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.