WYMAGANIA:

     1.Wykształcenie

  • średnie lub wyższe medyczne
  • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ratownika medycznego
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • życzliwy i pełen wyrozumiałości stosunek do mieszkańców

     2.Zakres obowiązków:

  • wykonywanie czynności pielęgniarskich zleconych przez lekarza, podanie leków, zmiana opatrunków, pomiar wagi, pomiar glikemii, podanie insuliny, pomiar ciśnienia krwi, pobieranie krwi do badań laboratoryjnych, prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
  • uzupełnianie dokumentacji medycznej3.

     3.Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie/ umowa o pracę
  • pracę zmianową w systemie pracy 12 lub 8  godzinnym  (od 7:00-19:00 lub od 7:00 do 15:00)
  • elastyczny grafik,

Zapraszamy do składania aplikacji drogą elektroniczną na adres: centrumjp2@caritas.gda.pl

Kontakt telefoniczny 058 511 35 04