W Centrum Pomocowym Caritas im. Jana Pawła II pracownicy wraz z mieszkańcami witali z uśmiechem licznych gości odwiedzających nasze Centrum oraz propagowali akcję na rzecz Domu Hospicyjnego Caritas im. Św. Józefa w Sopocie. Celem akcji jest pozyskiwanie funduszy na potrzeby hospicjum oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie. Co roku na początku października w okolicach Międzynarodowego Dnia Opieki Paliatywno-Hospicyjnej ludzie na całym świecie sadzą żonkile. W tym roku zorganizowaliśmy kiermasz prac seniorów, wykonanych w ramach zajęć terapeutycznych, a zebrane pieniądze przeznaczyliśmy na rzecz hospicjum. Nasza mieszkanka, Pani Maria Poćwiardowska mierzyła ciśnienie krwi wszystkim odwiedzającym nasze Centrum. Akcja odbyła się na holu głównym 6 października. Terapeutki zajęciowe przygotowały kiermasz prac oraz stanowisko Pani Marii.

Dziękujemy serdecznie wszystkim przyjaciołom Naszego Domu, mieszkańcom i pracownikom, którzy otworzyli swoje serca na potrzeby osób przebywających w hospicjum św. Józefa.

Tekst: Monika Szczukiewicz, zdjęcia: Monika Szczukiewicz