Zadanie polega na wsparciu działalności Centrum Kryzysowego Caritas w marcu 2021 roku.

Centrum to działa na rzecz osób potrzebujących, których sytuacja jest szczególnie trudna w okresie pandemii. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 130 osób w wieku 70 lat i więcej zamieszkałych na obszarze Gdańska. Działania polegają na dowożeniu gotowych posiłków, przekazywaniu posiłków, przekazywaniu paczek z żywnością, dostarczaniu zakupów.

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska