Zadanie polegało na wsparciu działalności Centrum Kryzysowego Caritas w marcu 2021r. Centrum to działało na rzecz osób potrzebujących, których sytuacja była szczególnie trudna w okresie pandemii. Działania polegały na dowożeniu gotowych posiłków, przekazywaniu posiłków, przekazywaniu paczek z żywnością, dostarczaniu zakupów do domów seniorów.

Działania dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk oraz Miasta Sopot.