Centrum Caritas im. św Matki Teresy z Kalkuty zatrudni PSYCHOLOGA

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętności nawiązywania kontaktów z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami

Wymagania dodatkowe:

  • specjalizacja z psychologii klinicznej,
  • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami

Do głównych zadań psychologa należeć będzie:

 

      ● współdziałanie z Radą Programową przy opracowywaniu programów terapeutycznych,

       ● stwarzanie optymalnych warunków funkcjonowania psychospołecznego uczestnikom WTZ i ŚDS  

       ● udzielanie pomocy współpracownikom i rodzinom uczestników WTZ i ŚDS

      ●uczestniczenie w dokonywanej okresowo ocenie efektów terapeutycznych w odniesieniu do poszczególnych uczestników Warsztatu

     ●  opracowywanie diagnoz funkcjonalnych uczestników określających stan aktualny i kierunki jego terapii,

     ●  prowadzenie z uczestnikami indywidualnych zajęć reedukacyjnych i terapeutycznych stymulujących aktywność psychofizyczną oraz  społeczną,

 

Warunki pracy:

  • forma umowy: umowa o pracę
  • wymiar czasu pracy: 1 etat ,
  • termin rozpoczęcia pracy: od 02 maja 2019
  • miejsce wykonywania świadczeń: Centrum Caritas św. Matki Teresy z Kalkuty w Krzywym Kole gm. Suchy Dąb 

 

 Kontakt:

Kontakt:

Osoby zainteresowane pracą i spełniające kryteria prosimy o wysyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: centrumkrzywekolo@caritas.gda.pl z dopiskiem „Psycholog WTZ”

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.