W gdyńskim WTZ potrzebny jest remont łazienki oraz częściowy remont sali, w której odbywają się zajęcia. Liczy się każda złotówka.

Centrum Pomocowe im. św. O. Pio w Gdyni powstało w 2002 roku dzięki współpracy miasta i Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Jest placówką realizującą zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, całodobowo świadczy usługi opiekuńczo – lecznicze, rehabilitacyjne w formie stacjonarnej oraz ambulatoryjnej. Warsztat Terapii Zajęciowej jest jednym z elementów funkcjonowania ośrodka.