W placówce potrzebny jest remont pieca, drzwi oraz łazienki. Placówka dysponuje wkładem własnym w wysokości 39 tys. zł, ale nie są to wystarczające środki.

Siedzibą Centrum Caritas w Krzywym Kole jest odrestaurowany XIX wieczny zabytek (żuławski dom podcieniowy), w którym potrzebny jest remont. W ramach tej placówki każdego działają Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.