W placówce trzeba wymienić wysłużony piec, który od lat ogrzewa warsztaty. Warsztaty Terapii Zajęciowej dysponują większością potrzebnych środków, ale zabrakło 5 tysięcy złotych.

WTZ w Łapinie obejmuje terapią 25 osób z niepełnosprawnością intelektualna i fizyczną. Uczestnikiem może zostać każda osoba niepełnosprawna, która posiada orzeczenie ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Działania warsztatu służą przygotowaniu uczestników do aktywnego włączenia się w życie społeczne oraz podjęcia pracy zawodowej odpowiadającej ich możliwościom intelektualnym i predyspozycjom.