Wymagania:

– wykształcenie średnie  lub wyższe, kierunkowe ( oligofrenopedagogika, terapia zajęciowa )

– mile widziane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi

–  predyspozycje do prowadzenia pracowni plastycznej

–  umiejętności organizatorskie

–  kreatywność

–  dobra organizacja pracy

 Obowiązki:

– samodzielne przygotowywanie i prowadzenie zajęć rozwojowo wspomagających                  

  z osobami dorosłymi, ze znacznym i umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności

  (realizowanie indywidualnych programów rehabilitacji),

– prowadzenie zajęć zgodnych z profilem pracowni

– włączenie do zajęć prac terapeutycznych w glinie

– prowadzenie dokumentacji wymaganej w placówce – dotyczącej rehabilitacji uczestników

– utrzymywanie kontaktu i współpraca z rodzinami oraz opiekunami uczestników  WTZ

 Oferujemy:

– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

 Kontakt:

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) proszę przesyłać na adres:

krzywekolo@caritas.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami po 20 sierpnia.