Caritas Archidiecezji Gdańskiej poszukuję wolontariuszy chętnych do współpracy wprojekcie „Kierunek Samodzielność”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.    

Celem projektu  jest  nabycie, zwiększenie i podtrzymanie samodzielności oraz rozwój osobisty 102 osób niepełnosprawnych z terenu woj. Pomorskiego poprzez różne formy rehabilitacji. Cele szczegółowe to: wzrost samodzielności, samooceny i umiejętności społecznych; przełamywanie barier uzależniających osoby niepełnosprawne od osób trzecich; zwiększenie sprawności psycho-fizycznej.

Charakter pracy wolontariaciej:
– towarzyszenie uczestnikom projektu podczas przejazdów na zajęcia,

– wsparcie opieką uczestników podczas realizacji zajęć w projekcie Kierunek Samodzielność.

Miejsce wykonywania pracy wolontariackiej:

– Centrum im. św. siostry Faustyny, Rumia ul. Ks. Gierosa 8A

– Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki, Trąbki Wielkie ul. Pasteura 1

– Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Placówka pomocowa w Łapinie ul. Sienkiewicza 50

– Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II, ul. Fromborska 24

– Centrum Pomocowe Caritas im. św. ojca Pio, Gdynia ul. Jęczmienna 8

– Centrum Caritas im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Krzywym Kole 36

Czas trwania pracy wolontariackiej:

Praca wolontariacka odbywać się na podstawie porozumienia o współpracy w okresie od 02.05.2018 r. do 31.03.2019 r.

 

Zgłoszenia przyjmujemy na adres mailowy: gdansk@caritas.pl, lub telefonicznie  tel 58 555 78 78

 

 

 

 

 Kontakt:

Zgłoszenia przyjmujemy na adres mailowy: gdansk@caritas.pl, lub telefonicznie  tel 58 555 78 78