PRAWNIKA – MEDIATORA w projekcie pn. „Zadanie w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym. „Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem” przy Caritas Archidiecezji Gdańskiej” do udzielania pomocy prawnej, w szczególności doradztwa i mediacji.

Udzielenie pomocy nastąpi po ustaleniu przez osobę pierwszego kontaktu/podmiot kierujący zakresu potrzeb pokrzywdzonego wynikającego bezpośrednio z następstw przestępstwa (lub odpowiednio – zakres potrzeb świadka wynikający bezpośrednio z następstw przestępstwa) oraz po wskazaniu przez osobę pierwszego kontaktu/ podmiot kierujący pomocy prawnej jako świadczenia mającego na celu złagodzenie skutków przestępstwa.

 

MIEJSCE PRACY: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot WYMIAR CZASU PRACY: 80 godzin/m-c, umowa cywilno- prawna

 

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ: 01.08.2018 r.- 31.12.2018 r.

 

NASZE OCZEKIWANIA:

/wykształcenie wyższe, kierunkowy. kwalifikacje do pracy na stanowisku Prawnika – Mediatora.

– komunikatywność, zaangażowanie,

– odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań, – doskonała organizacja pracy, – wysoka kultura osobista i zdolności interpersonalne, – samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, – umiejętność pracy w zespole.

 Kontakt:

 

Prosimy o przesłanie CV w terminie do dnia 11.05.2018 r. do godz. 16.00 na adres e-mail: mdudek@caritas.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot z

dopiskiem: „Prawnik – Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”