WYMAGANIA:
1.Wykształcenie
Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

 • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 • ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
 • ukończenie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

2.Staż pracy

 • co najmniej półroczny udokumentowany staż pracy w jednostkach pomocy społecznej

3. Umiejętności

 • dobra obsługa komputera
 • wysokie zdolności komunikacyjne odporność na stres
 • sumienność i odpowiedzialność
 • umiejętność organizacji pracy własnej

 
4. Oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (cały etat)
 • pracę w przyjaznym zespole
 • możliwość rozwoju własnego

 Kontakt:

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”

Kontakt:

gdansk@caritas.gda.pl