Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę stacjonarnego hospicjum dla dzieci w Gdyni odbyła się 19 czerwca 2012 r. w obecności przedstawicieli Caritas Archidiecezji Gdańskiej i Domu Hospicyjnego św. Józefa w Sopocie.

       Stacjonarne hospicjum dla dzieci to wspólny projekt Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca i gdyńskiego samorządu. Pomysł zrodził się z inicjatywy Stowarzyszenia, a budowę finansują mieszkańcy Gdyni  z przekazywanego na ten cel  1% podatków. Działkę pod budowę o wielkości ponad 3 tys.m2 przekazało Miasto. Akt erekcyjny podpisali metropolita gdański abp. Sławoj Leszek Głódź, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz dyrektor Hospicjum ks. Grzegorz Miloch. Pod koniec uroczystości wraz z mieszkańcami Gdyni mięli oni okazje wmurować  kamień  węgielny. Symboliczną kielnię pod przyszłą budowę przyłożył także Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej ks. Janusz Steć.  

 

         Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu i życzymy, by   Hospicjum w przyszłości było placówką nie tylko nowoczesną, ale przede wszystkim przyjazną, zarówno dla chorych podopiecznych, jak i ich rodziców oraz rodzeństwa.