Zgodnie z tradycja w dniu Wniebowzięcia NMP w kościołach święci się zioła i kłosy zbóż jako dziękczynienie za zebrane plony.Tradycja ta ostatnio trochę zanika mało wiernych przychodziło do kościołów z bukietami ziół, dlatego nasz Parafialny Zespół Caritas przy parafii Trójcy Świętej w Wejherowie postanowił odnowić ten piękny zwyczaj. Wymagało to sporo pracy – zbieranie ziół, wykonanie bukietów. Nasze panie spisały się znakomicie a akcja przeszła nasze oczekiwania.W dniu święta bukiety cieszyły się dużym powodzeniem.

Zebrane środki wykorzystamy na pomoc rodzinom potrzebującym w naszej parafii w związku z ropoczynającym się rokiem szkolnym.