Matemblewo nawiedził św. Mikołaj, który miał wielu pomocników. Obdarowali oni hojnie mieszkańców Domu różnymi rzeczami potrzebnymi dla matek i dzieci. Dziękujemy wszystkim czyniącym dobro i zauważających „matemblewskim” potrzeby:

przedszkolom i szkołom

Policji

parafianom OO. Dominikanów

osobom indywidualnie przynoszącym dary…

Niech Pan sam będzie nagrodą, a my zapewniamy o naszej wdzięcznej modlitwie.