„Życie jest bezinteresownym, wielkim darem miłości Boga” – s. Teresa razem z matkami i dziećmi DSMC wzięła udział w VIII Marszu dla Życia i Rodziny, który przeszedł ulicami Gdańska dn. 11 czerwca br. Podczas drogi uczestnicy wysłuchali świadectw dotyczących poszanowania życia: akceptacji niepełnosprawnego członka rodziny, budowania miłości małżeńskiej, aborcji dokonywanej przez lekarzy, naprotechnologii, sile modlitwy, doświadczania Boga w trudnościach życia…

Marsz zakończył się na Placu Trzech Krzyży, słowo podziękowania skierował do wszystkich uczestników i osób zaangażowanych w organizacjach pro life ks. Biskup Zbigniew Zieliński.