Okres zimowych bali zakończony. We wtorek 8.03 przed Środą Popielcową na zabawę zaprosiła wszystkich uczestników WTZ z Rumi, wolontariuszka z Niemiec, Linde. W ten sposób zachęciła do wspólnych przygotowań i tańców, ściśle związanych z karnawałem. Dowiedzieliśmy się, jak przebiega Karnawał w krajach niemieckojęzycznych. Niektóre jego elementy Linde wykorzystała i zaprezentowała podczas zabawy. Nie zabrakło dobrej muzyki, nad którą czuwał p. Zbigniew i słodyczy, o które zadbała pracownia kuchni dydaktycznej.

Zaś pierwszy dzień Wielkiego Postu, Środę Popielcową, rozpoczęliśmy udziałem we Mszy św. o godz. 10.00.