„Bądź pozdrowiona Nasza ukochana Matko”… tymi słowami powitaliśmy kopię Figury Matki Bożej z Lourdes.

Zgromadziliśmy się 17.02.2015 w placówce Caritas Archidiecezji Gdańskiej Centrum im. Św. Faustyny, ze względu na kopię Figury Matki Bożej. Cieszyliśmy się, że nasz dom, to właśnie miejsce może stać się małym Lourdes.

We Francji, tam przy grocie Masabielskiej, w kościołach w Lourdes i przy studzienkach ze świętą wodą, gromadzą się ludzie ze swoją wielką wiarą w uzdrowienie i przemianę swojego życia.

Z podobnymi pragnieniami przyszliśmy i my, ufając, że poprzez swoją modlitwę zanoszoną do NMP z Lourdes, Pan Bóg wysłucha próśb, które nosimy w sercu.

„Potrzebujemy Matko Twojego uzdrowienia. Od Ciebie Maryjo, chcemy uczyć się wiary, miłości i służby każdemu człowiekowi.” – to słowa wypowiedziane w imieniu podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, uczestników WTZ, pracowników i gości z Rumi.

Było to dla nas szczególne przeżycie duchowe poprzedzone Nabożeństwem oczekiwania, zaś centralnym punktem nawiedzenia była uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. Piotr i ks. Franciszek.

Podczas pobytu w naszej placówce do 19.02.2015 Kopia Figury Matki Bożej  dała możliwość odwiedzającym spotkania się na modlitwie, czuwaniu i adorowaniu.