Kolejne, kontrolne badanie słuchu w naszym Klubie Satrszej Młodzieży w centrum Caritas „Na Dolnej”.

Badanie przeprowadziła firma GEERS- akustyka sluchu sp.z o.o. z Gdanska z siedzibą przy ul.Stągiewnej 1.

Panie  Dorota Pokorska i  Edyta Wójciak zadbały o naszych seniorów nie tylko  badając ich potencjał  i zakres słuchu,

ale wskazując możliwosci działania w tym zakresie, korzystając z możliwosci dofinansowania aparatów słuchowych przy

ewentualnych dysfunkcjach słuchu.