24.sierpnia 2017r. miało miejsce wyjątkowe wydarzenie w naszej placówce. Dwie pracownice tj. Maria Szpakowska i Anna Weltrowska przystępowały do państwowego egzaminu, ubiegając się o awans na nauczycieli mianowanych. Egzamin odbył się pod przewodnictwem ks.Tomasza Kosewskiego- reprezentującego organ prowadzący naszej placówki tj.gdańską Caritas, w obecności dwóch ekspertów z pedagogiki specjalnej oraz przedstawiciela nadzoru pedagogicznego tj.Kuratorium w Gdańsku oraz dyrektora placówki. Egzamin był efektem prawie 3 letnich działań pedagogicznych nauczycieli. Obie panie prezentowały swój dorobek zawodowy, przedstawiając bardzo obszerne sprawozdanie. Egzamin był oceniony pozytywnie, maksymalną ilością punktów. Zespół pracowników w OREW, wzbogacił się o dwóch nauczycieli mianowanych. Serdeczne gratulacje!