15 listopada 2010 roku w ramach Klubu Wsparcia przy projekcie „Z Dolnego Miasta do pracy” odbyły się zajęcia o tematyce arteterapeutycznej, które poprowadziła pani Kasia Smoczyńska. Podczas tych zajęć beneficjenci projektu mogli doświadczyć osobiście jak duże znaczenie ma to w jaki sposób widzą siebie i innych. Uczestnicy projektu przekonali się też,że nie trzeba mieć tzw. talentu plastycznego, by w sposób twórczy i kreatywny wyrażać siebie. W czasie tych zajęć mogliśmy doświadczać tego, jak wiele możemy dowiedzieć się o sobie i innych wyrażając to, co w nas poprzez rysunek. Zajęcia były też dla nas o tyle interesujące,że mogliśmy odkryć cechy, o jakich nie mięliśmy pojęcia i możemy tę świadomość wykorzystać podczas poszukiwania pracy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.