Oświadczenie

 

         Caritas Archidiecezji Gdańskiej anuluje zapytanie ofertowe
nr 1/PWRPB/RR/2016 w trybie rozeznania rynku na dostawę sprzętu gastronomicznego i fryzjerskiego, w ramach projektu „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności. Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych.

Uzasadnienie: po analizie ofert przekazanych przez oferentów stwierdzono przekroczenia o więcej niż 10% niektórych cen jednostkowych przedmiotu zamówienia w stosunku do założonych w/w projekcie.

Zamawiający nie może nabyć przedmiotu zamówienia, którego cena jednostkowa przekroczy wzrost o 10% w stosunku cen założonych w/w projekcie. W związku z powyższym Caritas Archidiecezji Gdańskiej podjął decyzje o anulowaniu zapytania ofertowe nr 1/PWRPB/RR.

 

 

   

 

 

 

 Kontakt:

pbarczykowski@caritas.pl