Uczestnicy razem z prowadzącymi Warsztaty Terapii Zajęciowej placówki Caritas z Krzywego Koła wykonali dla naszego Domu symboliczne anioły. Upiększyły one nasze pomieszczenia, a są związane tematycznie z posługą samotnym matkom i dzieciom.

 

Składamy wielkie podziękowanie wszystkim zaangażowanym w wykonanie prac; poświecenie czasu i sił oraz dzielenie się talentami.

Bóg zapłać.