Alleluja!
Biją dzwony, głosząc w świata wszystkie strony, 
że zmartwychwstał Pan. 
Alleluja!

W radości Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który jest obliczem Miłosiernego Boga Ojca, obfitości łask, zdrowia, pomyślności, a nade wszystko Bożego Błogosławieństwa, które będzie towarzyszyć każdego dnia i owocować radosnym Alleluja

życzy
ks. Janusz Steć
wraz z pracownikami i wolontariuszami