Grupa „Aktywny Senior” i Klub Starszej Młodzieży z Dolnej kontynuują wspólne spotkania. Tym razem goście z Dolnego Miasta odwiedzili Seniorów w Centrtum Caritas na Jesionowej. Wspólne rozmowy, wymiana doświadczeń, czytanie wierszy, śpiewy, zorientowane szczególnie na uczczenie Dnia Matki, a także pomysłowe gry przyczyniły się do utrwalenia więzi towarzyskich i integracji wśród rówieśników.