Kolejna grupa uczestników ukończyła cykl szkoleń dotyczących wolontariatu z osobami starszymi czy też przewlekle somatycznie chorymi. 💚
Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, dzielenie się doświadczeniami i refleksją oraz za zadawane pytania! Nieście w świat Waszą energię i pomagajcie innym. 😇
Szkolenia odbywają się w ramach projektu „Aktywność wolontariacka na Pomorzu”, który współfinansowany jest ze środków Województwa Samorządu Pomorskiego.