Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Caritas  zgłosili swój udział w XIII Festiwalu „Pozapozy” organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, prezentując swoją twórczość artystyczną.

Seniorzy przygotowali się do uczestnictwa we wszystkich trzech kategoriach: plastycznej, teatralnej i muzycznej.

W kategorii plastycznej zgłosiliśmy obraz Pana Grzegorza, oraz pracę zbiorową, którą wykonały Panie: Jadwiga, Maria i Anna.

W kategorii teatralnej mieszkańcy przygotowali pełne humoru  przedstawienie pt. „Kolacja” , które ukazuje w żartobliwy sposób ludzkie wady i słabości.

W kategorii muzycznej  Pan Kazimierz wykonał dwa wesołe utwory: „Ach jak przyjemnie” i „Hawaj”.

Wszyscy seniorzy z pełnym zapałem przygotowywali się do udziału w konkursie.

Życzymy powodzenia!