W drugą niedzielę adwentu dzieci ze Szkolnego Koła Caritas w parafii Matki Bożej Różańcowej w Gdyni podczas mszy świętej dziecięcej zbierały czekolady. Akcja poprzedzona została ogłoszeniami parafialnymi w niedzielę poprzedzającą akcję. Zebrane czekolady zostały dodane do paczek przygotowanych dla dzieci Domu Dziecka i szpitala oraz dla chorych w parafii, pojechały też na Gruzję.