Pani Maria Fiederowicz- Tutlewska, jedna z najdłużej mieszkających osób Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II wzięła udział w „Pomorskiej Akademii Bankowości dla seniorów”, to projekt skierowany dla osób powyżej 60 roku życia. Dotyczy warsztatów z zakresu umiejętności zarządzania budżetem domowym, wyboru najkorzystniejszych produktów bankowych, praw konsumentów i innych praktycznych zagadnień ekonomicznych. Od 1 lipca 2013 r. do 31 października 2013 r. trwały również warsztaty obsługi  komputera oraz warsztaty psychologiczne.

Pani Maria otrzymała dyplom od Pani prof. Zw. Dr hab. Danuty Rucińskiej, Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, z życzeniami dalszych sukcesów i osiągnięć oraz satysfakcji w realizacji zamierzeń. Drugim dyplomem było zaświadczenie ukończenia warsztatów od Pani mgr Elżbiety Kutnik, Dyrektora Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, oddział w Gdańsku.

Jesteśmy dumni z Pani Marii, która swoimi zainteresowaniami i pasjami udowadnia, że wiek nie stanowi żadnych granic do podejmowania trudu edukacji i dalszego rozwoju. Gratulujemy i życzymy Pani Marii dalszych sukcesów.