Dzień wspomnienia św. Łukasza, patrona Służby Zdrowia, to doskonała okazja, by podziękować wszystkim pracowniczkom i pracownikom realizującym swe powołanie w placówkach leczniczych i rehabilitacyjnych.

Gdańska Caritas prowadzi Podmiot Leczniczy, w ramach którego każdego dnia wiele chorych osób otrzymuje troskliwą opiekę, staranną pielęgnację, usprawniającą rehabilitację… wiele osób uzyskuje ulgę w cierpieniu…

Dziś więc pragniemy serdecznie podziękować naszym lekarkom i lekarzom, pielęgniarkom, opiekunkom, fizjoterapeutkom i fizjoterapeutom, terapeutkom zajęciowym, psycholożkom i logopedom, a także osobom pracującym w administracji i obsłudze Podmiotu Leczniczego Caritas.

To Wy każdego dnia dajecie swoje umiejętności, czas i zainteresowanie osobom cierpiącym i niesamodzielnym, chorym i z niepełnosprawnościami.

Dziś także chcemy złożyć Wam najlepsze życzenia: by święty Patron był Waszym orędownikiem w każdej sprawie, by wdzięczność towarzyszyła Waszej pracy, by posługa wobec chorych była jednocześnie polem Waszego wzrastania, rozwoju i zadowolenia.

Święty Łukaszu, módl się za nami!