Caritas Archidiecezji Gdańskiej

CENTRUM POMOCOWE CARITAS im.

św. Jana Pawła II ul. Fromborska 24, Gdańsk

ogłasza nabór na stanowisko:  TERAPEUTA ZAJĘCIOWY  3/4 etatu

 

Wymagania:wykształcenie kierunkowe

a) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata,
b) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego,
c) ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy w zawodzie instruktor terapii zajęciowej,
d) ukończyła przed dniem 1 października 2011 r. studia wyższe w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskała tytuł licencjata,
e) rozpoczęła po dniu 30 sierpnia 2012 r. studia wyższe w zakresie terapii zajęciowej, obejmujące co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała co najmniej tytuł licencjata, zwana dalej „terapeutą zajęciowym”;

doświadczenie w pracy z osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi

Zakres obowiązków

prowadzenie różnych form terapii zajęciowej zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjentów

mobilizowanie i motywowanie pacjentów do aktywności

sumienne realizowanie ustalonego planu prowadzenia terapii zajęciowej

Oferujemy

umowa zlecenie lub umowa o pracę (25 godzin w miesiącu)

stabilne warunki zatrudnienia

miłą atmosferę pracy